”Anna arvojen soida”

mpswan2.jpg

 

Katso tästä YLE:n vaalivideo

Suomen kansa valitsi uuden eduskunnan 19.4.2015. Lämmin kiitos jokaisesta Kristillisdemokraateille ja minulle myönnetystä äänestä. Jokaisen äänen takana oli ainutkertaisesti välittävä sydän ja harkitseva mieli. Arvokas ihminen, arvokkaan Suomen puolesta. 

Arvoista ja uranuurtajista

Minut kutsuttiin Keski-Suomen piirin Kristillisdemokraattien (KD) ehdokkaaksi kevään 2015 eduskuntavaaleihin. Kiitän tästä luottamuksesta.

Jean Sibeliuksen säveltämä Maamme-laulu on hidas valssi. Sen tanssiminen vaatii selkärankaa, taitoa ja luottamusta tanssin viejään. Kristillisiin arvoihin perustanut Suomi-neito on kompuroinut viime vuosina liukkaalla parketilla, sillä sitä menestykseen perinteisesti vieneet tanssin askeleet ovat alkaneet unohtua sen kansallisesta ja henkiskulttuurisesta muistista. Kansallinen itsekunnioitus on ollut vaarassa vaihtua kansalliseen itsepetokseen.

Saksalainen pastori D. Bonhoeffer varoitti ihmisiä ”kuolleesta totuudesta”, joka veisi ihmiseltä uskon ihmisiin. ”Elävä totuus” saattaisi osaltaan vietellä poliittiseen valheeseen aatteellisten ihanteiden kustannuksella. Kristillisdemokraattinen politiikka on jotakin tältä väliltä. Se on realismia ja rohkeutta vaikuttaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kristillisdemokraattinen menestyksen resepti perustuu kestävään kristilliseen arvomaailmaan sekä hyvän työn jatkumiseen luovuttamattomia ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja yhteiskunnallista hyvinvointia puolustaen.

Jean Sibelius oli eräs kansallisen elämämme uranuurtajistamme. Sinäkin voit olla sellainen. Uranuurtajalla on hengellistä selkärankaa, ryhtiä, aatteellista itsevarmuutta ja arvomaailma, jota puolustaa avoimesti. Uranuurtajalla on tuntemusta henkiskulttuurisista ja taloudellisyhteiskunnallisista lainalaisuuksista sekä taitoa soveltaa ne käytäntöön. Ennen kaikkea uranuurtajalla on luottamusta tulevaisuuteen, jonka hän voi ankkuroida kansalaisten toivoksi poikkeuksellisessa rakenne- ja kulttuurimurroksessa kamppailevalle yhteiskunnalle.

Suomi-neidon on aika suostua hidastamaan ja tarkistamaan kurssinsa, sillä globaalissa syklissä se ei kulje eikä tanssi koskaan yksin. Suomi on aina nojannut vahvempiin käsiin. Siksi Suomi kantaa tänäkin päivänä merkittävää vastuuta. Vastuuta edellyttävän vapauden tähden sen ei tarvitse luopua ihanteistaan. Geopoliittisten ja taloudellisten haasteiden edessä Suomen tulee mahdollistaa kansalaisilleen viisas ja omavarainen puolustus, tulevaisuuden lapsuutta ja yhteiskuntajärjestystä tukevat perhearvot, luovuttamattomat ihmisoikeudet, ehdoton omantunnon vapaus, suurten ikäluokkien inhimillinen ikääntyminen, sukupuolten erilaisuutta kunnioittava tasa-arvo kodeissa ja työpaikoilla, talouden luova kilpailukyky, innovatiivinen koulutus ja tutkimus, yrittäjyyttä inspiroiva verotus sekä ennen kaikkea – tietoinen luottamus. Tule viemään Suomi voiton valssiin Maamme-laulun saattelemana: ”…Soi Sana kultainen”.

Vuoden 2015 eduskuntavaalit tulevat olemaan ennen kaikkea arvovaalit. Tule vaikuttamaan ja nosta Suomi  oikeaan arvoasentoon äänestämällä Kristillisdemokraatteja!

Sinun,

Mia Puolimatka 

Blogejani voit seurata sivustolla: www.uusisuomi.fi/ Puheenvuoro