Psyykkinen terveys ja synnintunto

Aikamme psykologinen ja terapeuttinen ajattelu ei riittävästi tiedosta pahuuden ja synnin merkitystä psyykkisten ongelmien taustalla. 

Osa psyykkisistä ongelmista jää näin vaille selitystä ja ratkaisua, koska olemme kadottaneet taidon puhua ihmisen pahuudesta. On olemassa ongelmia, jotka voidaan selittää vain kun otetaan huomioon perisynnin vaikutus ihmiselämässä. Hyväkään perimä, edullinen ympäristö tai hyvät ihmissuhteet eivät takaa hyvää elämää.

Luonnostaan syntinen ihminen pyrkii kätkeytymään pyhän Jumalan todellisuudelta. Siitä seuraa, että hän alkaa kätkeytyä itseltäänkin ja torjuu ajatuksen syntisyydestään. Silti se vaikuttaa hänen elämäänsä ja johtaa ylpeyden ja itsevihan kehään. Osa ihmisen psyykkisistä ongelmista on seurausta siitä, että piilotajuntaan torjutut asiat vaikuttavat käytännön elämään.

Kirjan tarkoitus on nostaa esille näkökohtia, jotka tavallisesti laiminlyödään psyykkisten ongelmien selittämisessä. Kristuksessa vastaanotettu pelastava usko uudistaa ihmisen suhteen todellisuuteen ja muodostaa psyykkisen eheyden perustan.

Kirjassa on paljon esimerkkejä, jotka perustuvat tositapahtumiin.

150 sivua
ISBN: 9516194591
Kustantaja Kustannus Oy Uusi Tie